நீயும் நானும் ச ர்ந்திருந்தோம நிலவும் வானும போலே…

பரமசிவன் கழுத்தில் இருந்து பாம்பு கேட்டது, கருடா சவுக்கியமா?
யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால், எல்லாம் சவுக்கியமே… கருடன் சொன்னது… அதில் அர்த்தம் உள்ளது…

உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் போது உலகம் உன்னை மதிக்கும்
உன் நிலைமை கொஞ்சம் இறங்கி வந்தால், நிழலும் கூட மிதிக்கும்…
மதியாதார் தலைவாசல் மிதிக்காதே என்று மானமுள்ள மனிதனுக்கு அவ்வை சொன்னது, அது அவ்வை சொன்னது, அதில் அர்த்தம் உள்ளது…

வண்டி ஓட சக்கரங்கள் இரண்டு மட்டும் வேண்டும்… அந்த
இரண்டில் ஒன்று சிறியதென்றால் எந்த வண்டி ஓடும்…
உனைப்போலே அளவோடே உறவாட வேண்டும்….
உயர்ந்தோரும் தாழ்ந்தோரும் உறவு கொள்வது…
அது சிறுமை என்பது, அதில் அர்த்தம் உள்ளது…

நீயும் நானும் சேர்ந்திருந்தோம் நிலவும் வானும் போலே…
நான் நிலவு போல தேய்ந்து வந்தேன் நீ வளர்ந்ததாலே…
என் உள்ளம் எனைப் பார்த்து கேலி செய்யும் போது
இல்லாதான் இல்வாழ்வில் நிம்மதியேது?
இது கணவன் சொன்னது…. இதில் அர்த்தம் உள்ளது…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: