அண்ணா பல்கலை ஒர நாள் ஆண்டி மாட ாவது உறுதி

1990 க்குப்பின் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு தொடக்கப் பள்ளி மற்றும் உயர் நிலைப் பள்ளிகளுக்கு ஆசிரியர்களை பணி நியமனம் செய்தார்கள். அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் என்னவோ அதிகம் தான். இருந்தாலும், அரசுப்பள்ளிகளில் பயில மாணவர்கள் முன்வருவதில்லை. சம்பளம் அதிகம் கொடுப்பதால் சமுதாயத்திற்க்கு என்ன பயன்? தலை விரிதடும் ஊழல்கள் தான் மிச்சம்!

1995 க்குப்பின் (அதாவது புன்னையா கமிட்டிக்குப் பின்), அரசு கல்லூரிகளுக்கும் ஆசிரியர்களை, பணி நியமனம் செய்தார்கள். பணம் வாங்கிக்கொண்டு பணி நியமனம் செய்தார்கள். அரசுக் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் விரிவுரையாளர்களுக்கு சம்பளம் என்னவோ அதிகம் தான். அரசுக்கல்லூரிகளில் பயில மாணவர்கள் முன்வருவதில்லை. சம்பளம் அதிகம் கொடுப்பதால் சமுதாயத்திற்க்கு என்ன பயன்? தலை விரிதடும் ஊழல்கள் தான் மிச்சம்!
2000 க்குப்பின் தனியார் பல்கலைகழகங்கள் தொடங்கப்பட்டன. அரசு நடத்தும் பல்கலைகளில் எல்லா மட்டங்களிலும் ஊழல் தலைவிரிதடுக்கிறது. மானவர்களும் SRM, SASTRA போன்ற தனியார் பல்கலைகளைத்தான் விரும்புகிறார்கள். மானம், மரியாதைகளை காப்பாற்றிக் கொள்ளவேண்டுமானால் அரசு நடத்தும் பல்கலைகள் முதலில் சமுதாய என்ன ஒட்டங்க்களுக்கு தகுந்தாற்போல் ஒழுக்கமாக நடக்கக் கற்றுக் கொள்ளவேண்டும். இல்லையெனில், அண்ணா பல்கலை ஒருநாள் ஆண்டி மாடமாவது உறுதி.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: